Nume și prenume: Liviu Gabriel Dumitru

Data naşterii: 06.08.1969

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada 01.11.2017 – prezent

Funcția sau postul ocupat: Director al Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca

Perioada 17.06.2008 – 31.10.2017

Funcţia sau postul ocupat: Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

 • coordonarea angajaților Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara pentru atingerea obiectivelor asumate de această instituție;
 • planificarea strategică a activităților de ordine publică împreună și în colaborare cu celelalte structuri/agenții/instituții/autorități cu atribuții în acest domeniu;
 • gestionarea situațiilor de criză apărute pe teritoriul județului în domeniul ordinii și siguranței publice;

 Perioada 20.02.2007 – 17.06.2008

Funcţia sau postul ocupat: Adjunct al șefului Poliției Municipiului Deva

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

 • coordonarea efectivelor Poliției Municipiului Deva în domeniile de responsabilitate date prin Legea Poliției române;
 • planificarea și coordonarea structurilor polițienești date în responsabilitate;

 Perioada 01.01.2006 – 20.02.2007

Funcţia sau postul ocupat: Șef Birou Investigarea Fraudelor în cadrul Poliției Municipiului Deva;

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

 • coordonarea activităţii lucrătorilor Biroului de Investigarea Fraudelor din cadrul Poliției Municipiului Deva;
 • prevenirea, combaterea și cercetarea infracțiunilor din domeniul economic;

 Perioada 02.02.2004 – 31.12.2005

Funcţia sau postul ocupat: Șef Birou II la Serviciul Investigarea Fraudelor

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

 • Prevenirea, combaterea și cercetarea infracțiunilor din domeniul economic;

Perioada 01.12.2003 – 02.02.2004

Funcţia sau postul ocupat: Ofițer specialist I la Serviciul Cercetări Penale

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

 • Cercetarea infracțiunilor din domeniul de activitate și de competență al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara

Perioada 01.02.1996 – 01.02.2002

Funcţia sau postul ocupat: Ofițer operativ principal I la Serviciul Cercetări Penale

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

 • Cercetarea infracțiunilor din competența de constatare a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara

Perioada 01.12.1995 – 01.02.1996

Funcţia sau postul ocupat: Ofițer operativ principal I la Serviciul Ordine Publică

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

 • Coordonarea activităților specifice domeniului de ordine publică la nivelul județului Hunedoara

Perioada 01.08.1994 – 01.12.1995

Funcţia sau postul ocupat: Ofițer operativ principal I la Direcția Cercetări Penale

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

 • Cercetarea infracțiunilor din competența de soluționare a Poliției Române
EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 Perioada August 2016

Tipul calificării/diploma obtinută: Curs de specializare pentru formare adulți

Domenii principale studiate / aptitudini ocupaţionale: ”Instructor/preparator formare” (COR 333309) Autorizat Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Centrul Chinologic ”Dr. Aurel Greblea” Sibiu

 Perioada 2009  – 2014

Tipul calificării/diploma obtinută:  Doctorat

Domenii principale studiate / aptitudini ocupaţionale: Ordine publică și siguranță națională (titlul tezei: ”Managementul investigării fraudelor în domeniul piețelor de capital”)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București

 Perioada octombrie-noiembrie 2011

Tipul calificării/diploma obtinută: Specializare comandă misiuni

Domenii principale studiate / aptitudini ocupaţionale: Senior Police Officer Planning and Command Course for Crisis Management, Vicenza, Italia

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Colegiul European de Poliție – CEPOL

 Perioada 2009

Tipul calificării/diploma obtinută: Specializare – Certificat de absolvire

Domenii principale studiate / aptitudini ocupaţionale: Manager de proiect

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Fundația Institutul Multimedia Româno-Elvețian Deva

 Perioada 2008 – 2009

Tipul calificării/diploma obtinută: Masterat

Domenii principale studiate / aptitudini ocupaţionale: Ordine publică și siguranță națională

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Colegiul Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București

Perioada 2005 – 2006

Tipul calificării/diploma obtinută: Masterat

Domenii principale studiate / aptitudini ocupaţionale: Drept penal (Drept penal)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad

 Perioada 2004 – 2006

Tipul calificării/diploma obtinută: Studii postuniversitare

Domenii principale studiate / aptitudini ocupaţionale: Management în administrația publică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea din Petroșani

Perioada 1995 – 1996

Tipul calificării/diploma obtinută: Studii postuniversitare

Domenii principale studiate / aptitudini ocupaţionale: Drept (Criminalistică)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea București

 Perioada 1990 – 1994

Tipul calificării/diploma obtinută: Studii universitare

Domenii principale studiate / aptitudini ocupaţionale: Drept (științe juridice)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București

 COMPETENŢE PERSONALE

 Limbi străine cunoscute: Engleză ; Franceză

Cunoștințe operare PC: Nivel ”Foarte bun” – certificat de atestare a Permisului European de Conducere a Calculatorului – ECDL

Permis de conducere: B, C+E, B+E, D1+E

 LUCRĂRI  PUBLICATE
 • „Drept penal – Partea generală” – editura ROMFES București, 1991 (coautor);
 • ”Emiterea de file cec, de la comercial la penal” – editura Focus, Petroșani 2009 (coautor);
 • ”Destinații europene – Ghid european de călătorie” – Deva, Editura Măiastra, 2011 (coautor);
 • ”Piața de capital de la iarmaroc la bursă” – Editura Universitas Petroșani – 2014;
 • ”Protecția penală a pieței de capital” – Editura Universitas Petroșani – 2014;
 • ”Culegere de acte normative privind piața de capital” – Editura Universitas Petroșani – 2014;
EXPERIENȚA  DIDACTICĂ
 • Cadru didactic asociat 2015-2016 la Universitatea de Vest Timișoara, facultatea de Economie (asistent universitar la Dreptul afacerilor);
 DATE  SUPLIMENTARE:
 • Membru fondator al Fundației „Colegiul National de Afaceri Interne” – București;
 • Membru fondator al Asociației ”Clubul Inspectorilor Șefi din Poliția Română – CISPOL”;
 • Membru în colectivul de realizare şi implementare a proiectului „Metode de combatere a criminalităţii informatice – Cibercriminalité” – în curs de derulare la Institutul Multimedia Româno – Elveţian în colaborare cu Institutul de Luptă Contra Criminalităţii Economice ILLCE – Elveţia;
 • Autor de proiect la implementarea „Sistemului de monitorizare electronică a prezenţei patrulelor de ordine publică şi a timpilor de reacţie la intervenţie” realizat în colaborare cu Corpul Naţional al Poliţiştilor şi Consiliul Local Deva – aflat în fază de evaluare la Poliţia Municipiului Deva;
 • Iunie 2006 – 15.11.2007 – Preşedinte al Corpului Naţional al Poliţiştilor Consiliul Teritorial Hunedoara;